MASTER SCUBA DIVER

Vill du tillhöra de bästa av de bästa, en elitgrupp av respekterade dykare som har förtjänat denna titel genom stor erfarenhet och dykträning. Gå med i gruppen där dom bästa sportdykarna är med och lev livet som en PADI Master Scuba Diver!

Beskrivning

Du måste vara åtminstone 12 år, ha mycket god dykutbildning och stor erfarenhet för att bli certifierad.
Du behöver vara Open Water DiverAdvanced Open Water Diver och Rescue Diver, du behöver även ha minst 5 special kurser samt minst 50 loggade dyk för att kunna bli en Master Scuba Diver.

Pris

Kostnaden för certifieringen är en ansökningsavgift hos PADI som debiteras dig direkt från PADI.

Viktigt!

När din ansökan är komplett är det en ära för din Instruktör att få skriva under din ansökan.

Kontakta oss för bokning av de kurser som du saknar för att kunna göra din ansökan komplett eller om du har några frågor!

Andra kurser

Rescue Diver

Divemaster

Emergency First Response Provider