EMERGENCY FIRST RESPONSE PROVIDER

Denna kurs kommer att ge dig kunskaper att inte endast hjälpa dykare i nöd utan även i din vardag.

Beskrivning

Denna kurs fokuserar på att bygga ditt självförtroende i att använda dina kunskaper vid ett nödläge. Du lär dig enkla steg att följa och praktiska övningar.

Innehåll

Du kommer att lära dig:

  • Hjärt- och lungräddning (HLR), här lär du dig steg för steg hur man hanterar en livshotande nödsituation. Du kommer att öva på 8 tekniker som hjälper nödställda som inte andas, har ingen puls, kanske har en ryggradsskada, kraftig blödning eller en person som är i chock.
  • Första hjälpen, ger dig kunskaper som att minska smärta och reducera risker för ytterligare skador. Du lär dig att bedöma skador och sjukdomar, träna på att lägga bandage och att spjäla.
  • Du kommer även att lära dig hur man använder en hjärtstartare. Ytterligare en utbildningsdel kan läggas till denna kurs som heter Care for Children, i denna del lära dig tekniker som fokuserar främst på hur du hjälper barn i nödsituationer.

Pris

1 800 kr
I kurspriset ingår teorimaterial och certifikat.

Tillägg för att inkludera även Care for Children är 900 kr.

Datum

Kursen genomförs löpande och det är bara att kontakta oss för att boka eller få svar på dina frågor!

Viktigt!

Det är viktigt att hålla sina kunskaper uppdaterade inom fösta hjälpen, därför rekommenderar vi att du genomför denna kursen varje 24 månad.

Andra kurser

Rescue Diver

Divemaster

Master Scuba Diver