Bli en ledare som ger råd och som motiverar andra. Utveckla din kunskap, din förmåga att övervaka grupper och bli en förebild för dykare runt om i världen.
Är dykning din passion? Vill du dela med dig på en helt ny nivå? Då ska du bli en PADI Divemaster!

Beskrivning

Divemaster kursen är din första nivå av professionell dykträning. Genom att arbeta nära en PADI Instruktör fin justerar du dina dykfärdigheter såsom att uppnå perfekt avvägning utan ansträngning, förbättra dina kunskaper i räddning och öka din medvetenhet där du upptäcker och löser vanliga problem.

Innehåll

Du kommer att lära dig att vara en ledare, att ta kommando och ansvar för dykaktiviteter. Genom teorilektioner, praktisk dykträning och workshops, delta i elevutvärdering utvecklar du färdigheter att organisera och styra flera olika dykaktiviteter.

Med tilläggskursen DSD Leader får du efter godkänd ansökan självständigt genomföra Discover Scuba Diving / prova-på-dyk. Under DSD Leader Internship genomför du fyra DSD tillsammans med din instruktör. 

Huvuddelar och workshops omfattar:

Pris

7 500 kr
Kurspriset ger dig en ansökan. Kursmaterial och ansökningsavgift tillkommer kurspriset.

Datum


Kursen genomförs löpande och det är bara att kontakta oss för att boka eller få svar på dina frågor!

● Rollen och Egenskaperna hos en PADI Divemaster

● Ansvara för dykaktiviteter och assistera med dykelever

● Dyksäkerhet och Riskhantering

● Divemaster ledda program och special kurser

● Affärsplan och din karriär

● Kunskaper om vår dykmiljö

● Dykplanering, organisering och styrning

● Kartläggning av dykplats

● Genomföra dykplatspresentation

● Organisera ett söka och bärga projekt samt ett djupdyk

● Genomföra en Reactivate och en Skin Diver kurs.

● Assistera under en kurs

Viktigt!

För att genomföra Divemaster kursen behöver du: 

● vara 18 år 

● vara en certifierad PADI Advanced Open Water Diver 

● vare en certifierad PADI Rescue Diver 

● loggat 40 dyk 

● frisk intyg för dykning inte äldre är 12 månader. 

Vid tidpunkten för certifiering behöver du: 

● Ha minst 60 loggade dyk

● vara certifierad EFR Primary and Secondary Care inte äldre än 24 mån

● läst och godkänt PADI Membership and License Agreements.

Andra kurser

Master Scuba Diver

Wreck Diver

Peak Performance Bouyancy