SELF-RELIANT DIVER

Även om det normala är att dyka med en parkamrat så finns det anledning för en erfaren dykare att utveckla förmågan till självständighet och oberoende.
Att lära sig att dyka utan parkamrat kan göra dig till en starkare dykare i flera situationer.

Beskrivning

Med rätt träning, utrustning och med rätt inställning om att acceptera riskerna med oberoende dykning kan en erfaren dykare ansvarsfullt dyka utan parkamrat. Självständig dykning är en äventyrsaktivitet som inte passar alla. Om du har den mentala disciplinen och engagemanget att lära dig att följa självständig dykningsteknik kommer du att stärka dina kunskaper och ditt förtroende när du dyker ensam, i ett dykpar eller som en del av ett team.

Innehåll

Du kommer att genomföra en kunskapskontroll med din instruktör innan du påbörjar kursen.

Kursens fokus är att lära dig att kompensera för situationer som du normalt skulle hantera med en parkamrat. Detta inkluderar korrekt dykplanering med luftförbrukningsberäkning, utrustningsredundans och självständig hantering av nödsituationer. Under tre kursdyk kommer du att öva:

  • Att utföra en praktisk mätning av luftförbrukning under dykning
  • Byta till en redundant luftkälla under en simulerad nödsituation
  • Dykning utan mask
  • Undervattensnavigera till olika punkter och din uppstigningsplats
  • Att använda en DSMB.

Pris

4 900 kr
Kurspriset ger dig ett certifikat.

Datum

Kursen genomförs löpande och det är bara att kontakta oss för att boka eller få svar på dina frågor!

Viktigt!

Du måste vara minst 18 år och en PADI Advanced Open Water Diver samt 100 inloggade dyk för att anmäla dig till Self-Reliant Diver kursen.

Andra kurser

Open Water Diver

Discover Scuba Diving

Scuba Diver