UNDERWATER NAVIGATION

Denna kursen kommer att ge dig möjlighet att förbättra din iakttagelseförmåga och användningen utav kompass. 

Beskrivning

Denna kurs kommer att göra dig bekväm med användningen utav kompass. Du kommer lära dig fler tekniker för att kunna lokalisera din plats. 

Innehåll

Under 3 dyk kommer du att lära dig:

  • Metoder att identifiera distans under vatten.
  • Användningen utav kompass på minst 5 vändningar. 
  • Återlokalisera ett objekt.

Pris

2 000 kr
I kurspriset ingår teorimaterial,  lån av kompass och certifiering.

Datum

Kursen genomförs löpande och det är bara att kontakta oss för att boka eller få svar på dina frågor!

Viktigt!

Du måste vara minst 10 år och ett godkänt Open Water cert för att medverka i denna kurs.

Andra kurser

Wreck Diver

Enriched Air

Night Diver