ENRICHED AIR DIVER

Vill du slippa vänta mellan varje dyk? Eller vill du kunna dyka under längre tid? Isåfall är denna kurs något för dig.

Beskrivning

Efter denna kurs kommer du att kunna göra fler dyk efter varandra samt längre dyktid!

Du kommer att använda standard dykutrustningen men flaskan måste kunna uppfylla kraven för syreberikad luft, nitrox (enriched air). Din dykintruktör kommer att rekommendera vilken utrustning som är bäst för nitrox dyk. (enriched air)

Innehåll

Du kommer att lära dig anledningen till varför man dyker med nitrox. Du kommer även att lära dig och diskutera syrets olika nivåer, träna på att analysera nivåerna i tanken samt ställa in din dykdator på nitrox(enriched air).

Pris

1 900 kr
I kurspriset ingår teorimaterial och ett certifikat.

Datum

Kursen genomförs löpande och det är bara att kontakta oss för att boka eller få svar på dina frågor!

Se kursschema om vi har en kurs planerad.

Viktigt!

Du måste vara åtminstone 12 år för att medverka i denna kurs.

Andra kurser

Dry Suit Diver

Night Diver

Rescue Diver