SCUBA DIVER BASIC SKILLS

SwedTech Divings grundkurs i sportdykning. Målet med kursen är dykning med luft eller Nitrox till 30 meter.

Beskrivning

SwedTech Divings mål är att skapa dykare som är medvetna om riskerna med dykning, men som också förstår att med rätt träning är det mesta möjligt.

Innehåll

I denna kurs kommer du att få: 

● Minst tio timmars dykträning i pool eller poolliknande förhållanden uppdelat på minst tre separata tillfällen 

● Minst tio timmars teori och genomgångar uppdelat på minst 3 separata tillfällen 

● Minst åtta dyk i öppet vatten och minst sex timmars total dyktid i öppet vatten. Två av dessa dyk görs till ett djup av minst 20 och max 30 meter.

Pris

7 995 kr
I kurspriset ingår teorimaterial,  lån av dykutrustning och bokningsavgift.

Datum

Kursen genomförs löpande och det är bara att kontakta oss för att boka eller få svar på dina frågor!

Viktigt!

● Eleven skall vara minst 18 år (15 år med målsmans skriftliga tillåtelse)

● Uppvisa av SwedTech Diving godkänd hälsodeklaration för apparatdykning

● Eleven skall kunna simma minst 200 meter utan avbrott och ha god vattenvana.

Andra kurser

Extended Basic Skills

Technical Diver

Mixed Gas Blender