TECHNICAL DIVER

Denna kurs ger dig möjlighet att nå de dykmål som ligger utanför den vanliga sportdykningens gränser.

Beskrivning

Här kommer de färdigheter du lärde dig på Extended Basic Skills utvecklas och användas i verklighetsanpassade träningsscenarion.

Innehåll

Efter godkänt resultat på kursen har du lärt dig, 

● Planera och utföra dekompressionsdykning med en extra gas som dekompressionsgas. 

● Att använda heliumbaserade bottengaser. 

● Max PO2 1.6 för dekompressionsgaser. 

● Max PO2 1.4 för bottengaser. 

● Ekvivalent narkosdjup (END) under kurs är max 30 meter. 

● Att accelerera dekompressionen med EAN 50 eller 100% oxygen som dekompressionsgaser.

●Maxdjup under kursen är 60 meter.

Pris

10 400 kr
I kurspriset ingår bokningsavgift.
På denna nivån har du egen dykutrustning.
Kursmaterialet är samma som du använde på EBS.

Datum

Kursen genomförs löpande och det är bara att kontakta oss för att boka eller få svar på dina frågor!

Viktigt!

● Eleven ska vara minst 18 år. 

● God fysisk och mental hälsa 

● Eleven ska vara Extended Basic Skills utbildad eller motsvarande 

● Kunna uppvisa minst 100 loggade dyk i varierande dykmiljö varav minst 20 dyk till ca 30 m 

● Utfört minst 50 dyk med den utrustning som kursen kräver 

● Kunna använda flera olika simtekniker för att manövrera framåt, bakåt och vid vändning 

● Uppvisa mycket god avvägning både under dyket och under uppstigning

Andra kurser

Mixed Gas Blender

Scuba Diver Basic Skills

Extended Basic Skills