REACTIVATE

Om det var ett tag sedan som du dykt så är detta en kurs för dig!

Beskrivning

I denna kurs kommer du att få möjligheten att uppdatera dina kunskaper inom dykning. Det är viktigt för dig att känna till och hantera nödsituationer, du bör också veta hur man hanterar dykutrustning och hur du tar hand om din dykpartner om något skulle hända.
Under vintersäsongen genomför vi Reactivate i pool på måndagskvällar och på sommaren är vi i havet.

Innehåll

Du börjar med en uppdatering av dina teoretiska kunskaper hemma genom e-learning. Du kommer att göra dykplanering med en instruktör och främst fokusera på hantering av nödsituationer. Du kommer också få möjligheten att fokusera på de områden du själv skulle vilja förbättra. 

Ta denna möjlighet att fokusera på vad du behöver jobba med!

Pris

1100 kr
I kurspriset ingår lån av dykutrustning och ett ersättningscertifikat.

Datum

Kursen genomförs löpande och det är bara att kontakta oss för att boka eller få svar på dina frågor!

Andra kurser

Open Water Diver

Advanced Open Water Diver

Deep Diver