Del 3 av hela PADI Tec Deep Diver programmet. Utveckla kompetens och ha förmågan att dyka till max 50 meter.
Lär dig hur du utökar och påskyndar dekompressionsstopp med upp till 2 gaser.

Beskrivning

Den tredje delen av hela PADI Tec Deep Diver-programmet är Tec 50. Som Tec 50-dykare visar du att du har utvecklat kompetens som tec-dykare och har färdigheterna att dyka till högst 50 meter. Du vet hur man gör utökade, accelererade dekompressionsstopp med upp till två gaser. Det är en utmaning att nå denna nivå. Din Tec 50 certifiering öppnar dörren till djupare dykexpeditioner.

Innehåll

Tec 50 kursen innehåller två kunskapsutvecklingsavsnitt, tre praktiska tillämpningssessioner och fyra dyk i öppet hav. Huvudfokus för denna kurs är uppdragsplanering och genomförande. Du lär dig också mer om hur du hanterar nödsituationer och hur du tänker som en teknisk dykare.

Pris

4 000 kr
Kurspriset ger dig ett certifikat. Gaskostnader tillkommer.

Datum

Kursen genomförs löpande och det är bara att kontakta oss för att boka eller få svar på dina frågor!

Viktigt!

För att registrera dig på Tec 50-kursen måste du vara en PADI Tec 45 dykare, ha minst 100 loggade dyk med minst 20 dyk på nitrox djupare än 18 meter och 15 dyk djupare än 30 meter.

Du behöver vara 18 år.

Du behöver också ha ett medicinskt utlåtande undertecknat av en dykläkare inom de senaste 12 månaderna. 

Observera att kvalificerade certifieringar från andra dykutbildningsorganisationer kan ansöka – fråga din Tec Deep Instruktör.

För att kunna genomföra kursen behöver du egen dykutrustning, kontakta oss gärna om du behöver hjälp med val av utrustning. Vi säljer också dykutrustning och ger dig gärna ett förslag.

Andra kurser

Sidemount

Wreck Diver

Project AWARE Specialist