Denna kurs ger dig fördjupad kunskap om instruktörens utvecklingsprocess och förbereder dig för att forma nästa generation av PADI Professionals.

Beskrivning

Precis som dykare tittar upp till Divemasters, respekterar instruktörskandidater verkligen IDC Staff instruktörer. Som namnet antyder hjälper IDC Staff instruktörer med instruktörsutbildning och delar deras visdom och erfarenhet med nya PADI ledare. Genom att gå IDC Staff instruktörskursen får du en fördjupad kunskap om instruktörens utvecklingsprocess och förbereder dig för att forma nästa generation av PADI professionella. Det är också ett bra karriärval.

Innehåll

Efter en förnyad bedömning av din kunskapsnivå om dykteori, exemplariska dykfärdigheter och presentation av förebildstekniker kommer du att delta i dessa sessioner:

  • IDC Staff Instructor kurs orientering
  • Utvecklingsstandarder för instruktörer, rutiner och läroplan
  • Hur man organiserar och genomför PADI Assistant Instructor kursen
  • Psykologin för utvärdering och rådgivning
 

Som IDC Staff instruktör kan du självständigt undervisa PADI Assistant Instructor kurser samt hjälpa till med IDC och andra kurser på instruktörsnivå.

Viktigt!

Master Scuba Diver Trainers (MSDTs) som är redo att vara utmärkta förebilder och samtycker till att använda PADI systemet och dess komponenter i sin helhet kan anmäla sig till en IDC Staff instruktörskurs.

Kurspriset ger dig en ansökan. Kursmaterial och ansökningsavgift tillkommer kurspriset. 

kontakta oss  för bokning eller fler frågor!

Andra kurser

Divemaster

Self-Reliant Diver

Tec 40