EFR INSTRUCTOR

Att kunna lära ut färdigheter baserade på internationellt erkända riktlinjer för akutvård och lära sig att presentera kursinnehåll samtidigt som man uppmuntrar studentens självinsikt.

Beskrivning

HLR och första hjälpen är nyckelfärdigheter som är viktiga för alla, inte bara dykare. Som en Emergency First Response Instructor undervisar du färdigheter baserade på internationellt erkända riktlinjer för akutvård och du kan erbjuda kurser till vem som helst, inte bara dykare. Det fantastiska med EFR-kurser är att de gör det enkelt att lära sig genom att öva akutvårdskompetens i en bekväm miljö. Dina elever avslutar kursen och känner sig trygga med sina nya färdigheter och redo att hjälpa någon i nöd.

Innehåll

Din roll som EFR instruktör är att vara en coach som skapar en positiv inlärningsmiljö. Tillsammans med att
lära dig att strukturera och organisera EFR kurser, övar du:

  • Presentera kursinnehåll
  • Uppmuntra självinsikt hos studenter
  • Utvärdera elevernas förståelse och kunskapsförmåga under praktik
  • Hantera effektiva scenariobaserade inlärningsupplevelser

Viktigt!

De enda kraven är att du är minst 18 år gammal och ha EFR utbildning för primär- och sekundärvård (HLR och första hjälpen) inom de senaste 24 månaderna. En EFR instruktörcertifikat krävs för att bli en PADI Instruktör, men du behöver inte vänta tills du är redo att bli proffs. Du kan genomföra eller uppdatera den här utbildningen under din PADI instruktörsutbildning.

Kurspriset ger dig en ansökan. Kursmaterial och ansökningsavgift tillkommer kurspriset.

kontakta oss  för bokning eller fler frågor!

Andra kurser

Divemaster

Self-Reliant Diver

Tec 40