COVID-19

Pandemin påverkar oss alla i hela samhället och vi vidtar försiktighetsåtgärder samt följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. 

Vi vill bidra till att så många som möjligt kan ägna sig åt aktiviteter på ett så säkert sätt som möjligt och att dyka är ett bra exempel på aktivitet som kan utövas utan att öka risken för smittspridning.

  • Inomhusaktiviteterna i pool genomförs i klorerad miljö som rengörs regelbundet.
  • Vi begränsar antalet deltagare till mindre grupper
  • All personlig utrustning är individuell och delas inte med någon annan
  • Hyrd utrustning rengörs ordentligt innan användning
  • Uppmanar deltagare att följa rekommendationer som att duscha innan och efter aktivitet, hålla avstånd mellan varandra och inte medverka om man har minsta symptom.
  • Vid avbokning pga symptom får man alltid aktiviteten tillgodo och kan medverka vid annat tillfälle

Läs PADI:s rekommendationer och tips PADI Blog

Välkommen att kontakta oss vid frågor